CFD je dogovor o denarni poravnavi za razliko med ceno osnovnega instrumenta ob nakupu (odprtju pozicije) in prodaji (ob zapiranju pozicije). Poravna se razlika v ceni, pomnožena s sklenjeno količino. Z nakupom CFD-ja ne postanemo lastniki delnic, ne pridobimo glasovalne pravice, a smo kljub temu udeleženi pri morebitnem izplačilu dividend. Če vlagatelj proda CFD na kratko, mora plačati dividendo, če jo podjetje izplača.

S CFD-ji lahko trgujemo ko je odprta borza, na kateri kotira osnovni instrument.

Prednosti CFD
  • CFD-ji se trgujejo s finančnim vzvodom.
  • CFD-ji so lahko donosni ob rastočih in padajočih tečajih (mogoča je kratka prodaja).
  • Stroški trgovanja so nizki.
  • Obstajajo CFD-ji na delnice in indekse.
  • Posel je izvršen v trenutku, po trenutni ceni.
  • Trgovanje s CFD-ji omogoča ‘stop’, ‘trailing’ in omejena (‘limit’) naročila.
Tveganja pri trgovanju s CFD
  • Zaradi finančnega vzvoda so tudi izgube večje, če se tečaj giblje v nasprotni smeri sklenjene pogodbe.
  • Stroški dolgoročnega držanja CFD-jev so večji, dolgoročno je primernejši nakup osnovnega instrumenta. Če je odprta dolga pozicija čez noč, se zaračunajo obresti, če je čez noč odprta kratka pozicija pa se vrednost računa za pripadajoče obresti poveča.