Precej jasno je, da je v 21. stoletju digitalni marketing tisti, v katerega je treba nameniti večino sredstev, ki so splošno na voljo za marketing in oglaševanje. Vprašanje pa je še vedno, kakšen naj bo proračun za digitalni marketing. Naj ga določimo procentualno, glede na prihodke, naj bo fiksen znesek neodvisen od njih ali kako drugače? Poglejmo si kako v 2020 določiti primeren proračun za digitalni marketing.

Več kot 95% podjetij, ki so v zadnjih letih močno izboljšala poslovne rezultate, je iz leta v leto povečevalo svoje proračune torej investicije v digitalni marketing. Poleg omenjennaga pa približno 9 od 10-ih podjetij v letu 2020 namerava te proračune še dodatno povečati. Toda, na kakšni osnovi si ta podjetja odmerjajo sredstva za digitalni marketing in koliko je dovolj?

Kakšni so vaši poslovni cilji?

Verjetno bi vsako podjetje letos z veseljem povečalo prodajo za 1 000 000 €. Vprašanje pa je, koliko od teh podjetij je pripravljenih in zmožnih vložiti 100-krat več v ta namen. Rast prodaje in prihodkov je namreč zelo močno povezana z višino investicije.

Orientirajte se po rezultatih

V kolikor ste digitalni marketing že izvajali, potem imate podatke o tem, kakšni so bili učinki, kaj od tega, kar ste izvajali je delovalo in kaj ni. Pomembni so tudi podatki o tem ,kakšen je bil proračun za kampanje in ali je bil dovolj visok, ali ne. To vam lahko služi kot iztočnica v prihodnje, na podlagi katere lahko oblikujete finančni načrt za digitalni marketing.

Proračun za nove oglaševalce

V kolikor še niste izvajali digitalnega marketinga in to nameravate, potem je stvar nekoliko drugačna. Tisto, kar morate upoštevati je, da digitalni marketing ne deluje tako, da bi lahko en mesec investirali vanj, drug mesec ne. Pomembna je konstantnost. Zato je za večino manjših, srednjih in velikih podjetij pomembno, da si olbikujejo znosen proračun za digitalni marketing, ki ga bodo izvajali celo leto, konec leta pregledali rezultate in sprejeli nove odločitve na podlagi rezultatov za prihodnje leto.

Kako določiti proračun

Smiseln proračun za digitalni marketing pa mora biti usklajen s cilji. Ne morete namreč pričakovati rezultatov, ki niso v sorazmerju s proračunom. Zgrešena je tudi ideja, da se investira tisto, kar je viška. Digitalni marketing namreč pomeni tudi pritok nove prodaje, novih strank. S tem, ko ga boste izvajali, se bo število le-teh povečalo s tem pa tudi prodaja. Tako bo za ostale stvari sprva res nekoliko manj finančnih sredstev a s tem, ko bo prometa več, se bo to nekako omililo.