Za oceno sedanje vrednosti podjetja potrebujemo:

  • Oceno stanja in poslovanja podjetja v prihodnosti.
  • Oceno zahtevane stopnje donosa, glede na tveganost podjetja in njegove vloge v portfelju.

Ko kupujemo podjetje, pravzaprav kupujemo prihodnje denarne tokove iz tega podjetja. Na primer:

  • Danes plačamo 1000 EUR za delnico.
  • V zameno čez eno leto pričakujemo 100 EUR dividende, nato pa vsako leto 3% višjo dividendo.

Za oceno pričakovanih dividend moramo predvideti, kako bo podjetje poslovalo in se obnašalo v prihodnosti. Za oceno, ali so te pričakovane dividende vredne 1000 EUR, ali več ali manj, pa moramo imeti še podatek o tem, kolikšno stopnjo donosa zahtevamo. Ta je odvisna od našega odnosa do tveganja, sestave portfelja, ciljev itd..

Dividende pa niso nujno edine koristi, ki jih pričakujemo od podjetja. Lahko pričakujemo tudi nek znesek od prodaje delnice v prihodnosti, večji dobiček našega podjetja po pripojitvi kupljenega podjetja, in podobno.

Nekaj pristopov k ocenjevanju sedanje vrednosti podjetja:

  • Metode diskontiranih denarnih tokov (DCF – discounted cash flow model).
  • Metode diskontiranih dividend (DDM – dividend discount model).