Tehnična analiza je metoda, ki poizkuša na podlagi preteklih podatkov o tečaju in prometu napovedati najbolj verjetno smer gibanja tečajev v prihodnosti. Temelji na treh predpostavkah:

 • Teorija učinkovitega trga: tečaj vrednostnega papirja v vsakem trenutku odseva vse potencialne vplive nanj. Analitiki se zavedajo, da obstajajo določeni razlogi za gibanje tečajev, a poznavanje teh razlogov ni pomembno pri predvidevanju prihodnjih tečajev. Edino kar je pomembno, je spremljanje gibanja tečajev kot rezultat ponudbe in povpraševanja na trgu.
 • Trendi: proučevanje trendov s ciljem identificiranja trendov je osnovni koncept tehnične analize.
 • Ponavljanje zgodovine: dogajanje na borzi je v veliki meri povezano s človeško psihologijo. Grafični vzorci niso nič drugega, ko različne slike, ki prikazujejo gibanje tečajev skozi čas in prav vsaka nosi v sebi posebno zgodbo. Med drugim nam prikazujejo optimistično ali pesimistično razpoloženje vlagateljev na trgu. Pretekle izkušnje vlagateljev pogosto vplivajo na odločanje vlagateljev v prihodnosti in od tu predpostavka, da je prihodnost zgolj ponavljajoča se zgodovina.

Prednost tehnične analize je v možnosti široke in preproste uporabe na vsakem trgu (delnice, valute, terminski posli, …). Tehnični analitiki zaradi tega lahko spremljajo več trgov hkrati ter tako lažje vidijo celotno sliko, za razliko od temeljnih analitikov, kjer se zahteva večja specializacija in se zato pogosto srečujejo s problemom ‘tunelskega vida’. Druga pomembna prednost tehnične analize je v njeni uporabnosti za različna časovna obdobja, saj njeni izsledki veljajo za dnevno trgovanje, tedensko, mesečno, itd.

Glavni pripomoček za tehnično analizo so grafikoni, kjer sta bistvena podatka tečaj in promet. V analizah se uporabljajo različni tečaji in promet:

 • Otvoritveni tečaj (OPEN) je tečaj, po katerem je bila izvršena prva transakcija v opazovanem časovnem obdobju.
 • Najvišji tečaj (HIGH) je najvišji tečaj, po katerem je bila izvršena transakcija v opazovanem časovnem obdobju.
 • Najnižji tečaj (LOW) je najnižji tečaj, po katerem je bila izvršena transakcija v opazovanem časovnem obdobju.
 • Zaključni tečaj (CLOSE) zadnji tečaj, po katerem je bila izvršena transakcija v opazovanem časovnem obdobju.
 • Prodajni tečaj (BID) je tečaj, po katerem je trg pripravljen kupiti.
 • Nakupni tečaj (ASK) – je tečaj, po katerem je trg pripravljen prodati.
 • Promet (VOLUME) vrednost prometa v obdobju oz. število delnic, ki so bile prodane ali pogodb, ki so bile sklenjene.
 • Število odprtih pogodb (OPEN INTEREST) število pogodb, ki niso izvršene, zaprte ali zapadle.

Iz teh podatkov so izvedena tehnična orodja, kot sta Fibonaccijevo zaporedje in Elliottovi valovi ter kazalci, ki proučujejo razmerja med tečaji, trende in različne ponavljajoče vzorce.